top of page

בין מסורתיות 

לממלכתיות

ישראל על שולחן הניתוחים 

חברות וחברים יקרים, 

בתקופה בה הפיצול והקיטוב בחברה מגיעים לשיא והמערכות הציבוריות משותקות למול חוסר היכולת להרכיב ממשלה, פנימה רואה חשיבות עליונה וצורך קריטי למדינת ישראל ביצירת מרחבי פתרון בהשתתפות חלקי החברה השונים. אנו רואים בהתפתחות רעיונית מרכיב חשוב לשגשוגה של החברה הישראלית ותשובה הכרחית למול הקושי בעיבוד שפע המידע המציף את הרשתות בימים אלו.

אנחנו מניחים שכל אחד מהשסעים מורכב מכמה רבדים. חלר מרכזי בהם תלוי בנרטיבים השונים, ביכולת לייצר אתוס, סיפור ישראלי משותף.

במגוון הזרמים והשקפות העולם, בין ימין ושמאל; יהודים וערבים; עניים ועשירים; ועוד – נעלם הרוב. האנשים הנמצאים במרכז. לא מבריחה, מבחירה. .

אנו מעוניינים לדון במודלים של מסורתיות והממלכתיות כבסיס לחשיבה יוצרת

זהות. 

לקראת הערב "ממסורתיות לממלכתיות" בסלון של פנימה, שמחים לשתף ברעיונות המרכזיים של הדוברים והדוברות במפגש, לצד רעיונות נוספים, נתונים ונקודות מבט שונות. 

 

 

בציפייה לשיח רעיוני וענייני פורה!

 

נתראה בסלון של פנימה.

בברכה, 

שי פירון,                          ענבר הרוש גיטי,

נשיא פנימה                     מנכ"לית פנימה

רשימת קריאה וצפייה מומלצת

חוברת בין מסורתיות לממלכתיות

לקריאה נוספת

"מעבר לגן ולג'ונגל", פרופסור ניסים מזרחי (2011)

"המסורתים בישראל – מודרניות ללא חילון" / פרופסור יעקב ידגר (2010)

"מסורתיות אשכנזית – יש דבר כזה": טור דעה מיכל ברגמן

סדרת מאמרים על עתיד המסורתיות – מכון שלום הרטמן:

"הדרך המסורתית – אפשרות ליהדות כלל ישראלית" - יפה בניה.

"מפוליטיקה ועד מגדר – חמישה אתגרים של המסורתיות" – יפה בניה.

"לא למזרחים בלבד – לקראת מסורתיות ישראלית" - ד"ר חנה פנחסי.  

הזמנה בין ממלכתיות למסורתיות פנימה 12.2.

מה דעתך?

בחוברת לקראת המפגש השלישי של "ישראל על שולחן הניתוחים" עשינו מאמץ להנגיש את הרעיונות המרכזיים, כהכנה לדיון שיתקיים בסלון של פנימה. עם זאת, במידה וישנם מאמרים, רעיונות ומיזמים שפספסנו - נשמח מאוד להפניות. 

נשמח לשמוע את דעתך! 

אנחנו מבטיחים לקרוא בעיון ולעדכן את חומרי הקריאה והתכנים למול הצעותיכם

Thanks for submitting!

bottom of page