top of page

המנהיגות של פנימה

בונים יחד אתוס ישראלי

מדינת ישראל היא המדינה של כולנו. אנחנו מאמינים במדינת ישראל, אנחנו מאמינים בישראלים. לא מוכנים להשלים עם הפילוג והקיטוב, עם השנאה, עם היעדר הסולידריות. לא מוכנים להשלים עם חומות גבוהות של פיצול בין קהילות, מגזרים ודתות.

מנהיגי פנימה התכנסו על מנת להציע פתרונות בסוגיות הפוצעות את החברה הישראלית ומפצלות אותה.

המנהיגות של פנימה

מנהיגות
צוות
bottom of page