pnima_newlogo copy-01.png

פנימה הוקמה במטרה להתמודד עם משבר הקיטוב והלכידות בחברה הישראלית. הארגון פועל לפיתוח פתרונות מדיניות לסוגיות הליבה המפצלות את החברה ולבנייה של חזון ישראלי משותף במטרה לחזק את חוסנה החברתי- לאומי של מדינת ישראל.

מנהלת קשרי ממשל

דרישות תפקיד

  • קידום פתרונות המדיניות של פנימה מול מקבלי ההחלטות

  • ניהול ופיתוח קשרי עבודה שוטפים עם חברי כנסת, משרדי ממשלה, גופי ממשל ורשויות מקומיות

  • כתיבת ניירות מדיניות, בניית תכניות עבודה מותאמות למשרדי הממשלה השונים

  • כתיבת הצעות חוק, עבודה עם יועצים שונים, ביצוע סקרים ומחקר לקידום הפתרונות

  • הפקת חומרים, ארגון כנסים, ימי עיון ואירועים לקידום סדר היום של פנימה

מה חשוב לנו?

  1. מחויבות לערכי ומטרות הארגון

  2. היכרות מעמיקה עם עולם העשייה החברתית והציבורית

  3. ניסיון משמעותי בתפקיד דומה

  4. כישורים בינאישיים גבוהים, יכולת כתיבה ועריכה, יכולת עבודה בצוות

  5. יוזמה ויכולת הנעה עצמית ועבודה עצמאית

משרות מלאות המיועדות לגברים ולנשים כאחד

הגשת מועמדות עד לתאריך 20.5.2021