top of page

הצוות של פנימה

בונים יחד אתוס ישראלי

מדינת ישראל היא המדינה של כולנו. אנחנו מאמינים במדינת ישראל, אנחנו מאמינים בישראלים. לא מוכנים להשלים עם הפילוג והקיטוב, עם השנאה, עם היעדר הסולידריות. לא מוכנים להשלים עם חומות גבוהות של פיצול בין קהילות, מגזרים ודתות.

מנהיגי פנימה התכנסו על מנת להציע פתרונות בסוגיות הפוצעות את החברה הישראלית ומפצלות אותה.

מנהיגות

הצוות של פנימה

צוות
bottom of page