top of page

"היעדר הלכידות החברתית מערער את היסודות שעליהן מושתתת המדינה. 
עוד לא מאוחר. אפשר לתקן ולהצעיד את ישראל לימים טובים יותר"

(הרב שי פירון, נשיא פנימה)

מדד השנאה בתקשורת

שנאת חינם תמונת מצב

החרדים הם הציבור השנוא ביותר, אך הם לא שונאים אחרים.

כרבע מהציבור שונא מצביעי שמאל. 

וכולם מרגישים שהשסע העדתי הולך ומחריף.

שליש מהציבור מרגישים מתח פוליטי בסביבתם הקרובה. 

החילונים מפחדים להביע את דעתם בפומבי.

מרחבי השנאה הגדולים ביותר הם הרשתות החברתיות, התקשורת והפוליטיקה הישראלית. 

 

אך עם כל זאת, מרבית הציבור חושב שאנחנו ערבים זה לזה. 

wailing-wall-776366_1920_edited.jpg

מדד השנאה

ארבע מערכות בחירות, שנת קורונה ואסון שרדף אסון הותירו משקעים עמוקים בחברה הישראלית והעמיקו את השסע והקיטוב בין האוכלוסיות השונות בישראל.

 

"מדד השנאה" של פנימה מבוסס על סקר ייחודי שערכנו, בו השתתפו כ-1,000 אנשים, על השנאה שמרגישים ישראלים אחד כלפי השני.

את מי הם שונאים ומי שונא אותם, האם הם מרגישים בנוח להביע את עמדתם, לבלוט בקרב המתנגדים? האם הם מתווכחים בשיחות סלון, האם הם מרגישים בטוחים?

 

הממצאים דורשים חשבון נפש והתבוננות עמוקה לגבי העתיד.

 

מה לדעתכם מקור השנאה? ועד כמה אתם חושבים שהשנאה הזו מסוכנת?

חרדים לשנאה

חשים שנאה כלפי חרדים

24% מכלל הישראלים ציינו שהם שונאים חרדים.

38% מהחילונים ציינו שהם שונאים חרדים לעומתם, רק 2% מהחרדים ציינו שהם שונאים חילונים.

18% מהמסורתיים ציינו שהם שונאים חרדים לעומתם רק 4% מהחרדים ציינו שהם שונאים מסורתיים.

ערבים זה לזה

היהודים במדינת ישראל ערבים זה לזה במידה רבה ורבה מאוד

59% מכלל הישראלים מרגישים כי ערבות הדדית היא אחד ממאפייניה של החברה בישראל.

בחברה הדתית 70% מרגישים שקיימת ערבות בישראל. לעומת זאת, בחברה החילונית 46% מרגישים שלא קיימת ערבות הדדית.

שמאל ימין שמאל

חשים שנאה כלפי מצביעי שמאל וימין

מסתמן כי מצביעי השמאל הם הקבוצה השנואה ביותר בחברה הישראלית

 22% מכלל הישראלים ציינו שהם שונאים את מצביעי השמאל.

בקרב מצביעי הימין השנאה למצביעי שמאל עומדת על 30%, לעומת זאת רק 10% מקרב מצביעי השמאל ציינו שהם שונאים ימניים.

למה לי פוליטיקה עכשיו

ישראלים בשנתיים האחרונות 

28% מכלל הישראלים מרגישים מתיחות בסביבתם הקרובה על רקע דעות פוליטיות חלוקות.

29% מכלל הישראלים ציינו שהם נמנעים משיחות סלון על פוליטיקה כדי לא להגביר מתיחות ומחלוקות בין משפחה וחברים.

להיות עם חופשי

חשש כתוצאה מעמדה פוליטית

19% ממצביעי השמאל חוששים לביטחונם האישי על רקע נטייתם הפוליטית לעומתם 11% ממצביעי הימין ציינו חשש דומה.

19% ממצביעי השמאל חוששים להביע את דעתם בפומבי לעומת 14% ממצביעי הימין.

אחים כולנו?

76% מכלל הישראלים מרגישים שקיים שסע בין מזרחיים לאשכנזים

38% חשים כי השסע בין מזרחים לאשכנזים התעצם בשנתיים האחרונות

שנאה בכל מקום

מרחבי השנאה בישראל

20% מכלל הישראלים נתקלו בגילויי שנאה בחיי היום יום.

69% מכלל הישראלים נתקלו בגילויי שנאה ברשתות החברתיות.

63% ממצביעי השמאל נתקלו בגילויי שנאה מפוליטיקאים לעומת 56% ממצביעי הימין ו-50% מקרב החרדים.

75% מהחרדים נתקלו בגילויי שנאה כלפיהם בתקשורת לעומת 60% מכלל הציבור.

66% ממצביעי הימין נתקלו בגילויי שנאה בתקשורת לעומת 50% ממצביעי השמאל.

הסקר נערך באמצעות מדגם ייעוץ ומחקר בראשות מנו גבע 

מועד איסוף נתונים: 05/07/2021-08/07/2021
מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה היהודית בישראל בגילאי 18 ומעלה

מספר המשיבים בפועל: 502 עם עיבוי של 156 חרדים, 19 מסורתיים, 145 דתיים

טעות הדגימה  המירבית: 4.4%+

הסקר בוצע בשיטות סטטיסטיות מקובלות

שיטת הדגימה: דגימת שכבות ובתוך השכבות דגימה אקראית

אופן ביצוע הסקר: אינטרנטי + טלפוני

bottom of page