top of page
home_pitronot

פנימה היא תנועה ישראלית שקמה בשנת 2015 על ידי אנשי ציבור ומנהיגים מכל גווני החברה במטרה להתמודד עם הפיצול והקיטוב בחברה הישראלית.

ישראל היא נס. לצד הצלחות רבות, ישראל מתמודדת עם שחיקה עמוקה באֵמוּן ובלכידות החברתית. במדד הלכידות החברתית ישראל נמצאת במקום ה- 28 מתוך 34 מדינות (OECD).

פנימה פועלת ליצירה של  אתוס ישראלי המבוסס על סולידריות, תיקון ותקווה באמצעות פתרונות ישראליים משותפים לסוגיות הליבה הפוצעות ומפצלות את החברה.

"

... מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פתיחו הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

שירות שווה לכולם

ממשבר הגיוס למתווה התחדשות

השירות בישראל הוא פצע, אבל הוא גם הזדמנות. השיח הפוליטי והתקשורתי על הגיוס לצה"ל הפך לכלי לשימור הקיטוב בין הקהילות הישראליות השונות. השיח על השירות בישראל הפך לאחד מכלי השיסוי החזקים בפוליטיקה הישראלית. אך בה בעת, השירות הוא נקודת המפגש היחידה כמעט של החברה הישראלית על גווניה השונים.

"

קַצְוֵי-תֵבֵל אִם נָדַדְנוּ, –

לִבּותֵֹינוּ יַעַרְגוּ לָךְ,

אֶל מוּל הָרֵךְ הִתְאַחַדְנוּ,

יושִֹׁיט יָדו אָח אֶל אָח.

(שאול טשרניחובסקי)

"לאט לאט אנשים יוצאים מהמתח ורוצים בסך הכל להיות ביחד, בבית הכנסת הגדול הזה שנקרא ארץ ישראל, פה כולם מוזמנים"

(קובי אוז, 2009)

"

bottom of page